Дванаест одабраних дигиталних наставника

„Ако бисте хирурга који је је живео пре 100-150 година увели у данашњу операциону салу, он не би знао ни где је, а камо шта да ради. Ако бисте наставника који је живео пре 100-150 година увели у данашњу учионицу, он би узео креду и почео да предаје!“ – Валентин Кулето.
За промене су потребне визије, способност планирања и деловања. Потребна је “критична маса” људи са сличним ставовима како би се промене извеле. Оне не почињу у канцеларијама, на састанцима или у фасциклама са плановима. Промене почињу у нашим главама. Још ако те главе имају исту визију, а визија је да морамо да се мењамо, онда је то прави тим.

Тимски дух је оно што одликује наставнике Пете школе.
Сарадња наставника се огледа кроз све наставне и ваннаставне активности. Круна те сарадње је унапређивање дигиталне наставе.

На основу својих дигиталних вештина од стране ЗУОВ-а изабрани су: Горан Бабановић, Данијела Павловић, Татјана Марковић, Весна Миљковић-Ђорић, Миљана Мишић, Гордана Павлић, Мирјана Петровић, Данијела Ристић, Зоран Трајковић, Весна Ђуричек Младеновић, Лидија Ристић, Саша Ристић, да се нађу међу 2000 дигиталних наставника у Србији. Захваљујући њима настава ће бити дигитализована и занимљивија ученицима, а школа богатија за 12 лаптопова и 12 пројектора.
За децу и успех школе све!

дигитална